Personale

HMDIs daglige ledelse

Per Løvhøj
Institutionsleder


Martin Daugaard
Souschef
Fritidshjem/Klubben

Jette Friislund
Afdelingsleder
Børnehaven

Troelstrupgård børnehave / Blomsterhøjen

Jette Friislund
Afdelingsleder

Bo Petersen


Anne Riising
barselsorlov

Lotte Erstling
barselsvikar

Troelstrupgård børnehave / Himmelblå


Charlotte Blæsbjerg


Lene Nielsen

Kenneth Andersen

Troelstrupgård / Klubben - STUEHUSET Fritidshjemmet 3. klasserne

Martin
Daugaard

Pernille
Sørensen

Sebastian

 Troelstrupgård / Klubben - TOPPEN 4. + 5. klasserne                                         

Susanne
Andersen


Jytte
Sørensen

Jonas Persson
Fast/vikar klubben
 
Teknisk / Service

Kristian Thomsen


Rikke Hansen


Benny Nielsen
 

 

Øvrige medarbejdere

Finn Lyftingsmo
Chauffør for hele HMDI

Kjeld Folke
Jørgensen

Alex Jørgensen