Pædagogiske værdier og principper

HMDI's formål er, at drive et dagpasningstilbud for børn i alderen 0-18 år på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med børnenes hjem, skabe og udvikle det gode børneliv.

Som en naturlig del af institutionens daglige virke, integreres det centrale budskab for den kristne menighed ligesom interessenter og øvrige civilsamfund inddrages i institutionens fortsatte udvikling.

Værdier for Haslev Menigheds Daginstitutioner
HMDI har udarbejdet et sæt værdier, der for en periode skal lægges særlig vægt på i de enkelte afdelinger. Det er bestyrelsen ønske, at de ansatte i institutionen videreudvikler, fremmer og håndhæver værdierne.

Værdier for HMDI (PDF-fil åbner i nyt vindue)