10/9-14: Troelstrupgård: HUSK forældremøder mandag den 22. september i børnehaven

Mere info følger i starten af kommende uge.

Med venlig hilsen

Per Løvhøj
Leder