HMDI's institutioner

Troelstrupgård er en integreret daginstitution oprettet i 1991. Med sin unikke beliggenhed i udkanten af Haslev, er institutionen indrettet som landbomiljø, med dyrehold, have, gadekær og shelterområde. Institutionen har til huse i en gammel nedlagt trelænget gård med stuehus. Indretningsmæssigt er kostalden og høloft blevet til børnehave, Stuehus til Klubben og vognporten er indrettet til administration, depoter mv. Laden bruges til opbevaring af hø/halm til dyr, cykel- og mooncars, parkering og danner ofte rammen for større arrangementer. Troelstrupgård er næsten nabo med kommuenens nye skole Vibeengskolen.   

I starten rummde gården kun et fritidshjem, siden kom yderligere en børnehave og et mindre klubtilbud til. Således rumemde gennem en del år børn lige fra alderen 3 til 12 år på samme sted. I dag består tilbuddet af en børnehave med børn fra 3-6 år og et særligt klubtilbud for børn og unge fra 3. - 5. klasse.

Troelstrupgård ejes af Faxe Kommune.

Fritten ophørt pr. 31. juli 2015.

Fritten havde til huse på Sofiendalsvej 30, i en tidligere håndarbejdsskole. Bygningen rummede mange små rum, som gav børnene optimale muligheder for socialt samvær i mindre grupper, samt sal til boldspil, teater mv., værksted og et ”natur og teknik” rum. Der var ligeledes et nyrenoverede køkken/alrum, som dannede rammerne om morgenhygge og eftermiddagsmad. Bygningen rummede således mange spændende og udfordrende aktivitetesmuligheder.                 
Sofiendalsvej 30 blev solgt i foråret 2016.