HMDI Fritidsklubtilbud

Indbydelse til udviklingsdialog

Haslev Menigheds Daginstitutioner (HMDI) har i foråret 2014 fremsendt plan til Faxe kommune for, hvordan en fritidsklub kan se ud i Faxe/Haslev.

HMDI ønsker med planen, at udviklingsarbejdet for HMDIs kommende fritidsklub for 3. – 5. klasse på Sofiendalsvej og på Troelstrupgård i dialog sammentænkes med de øvrige fritids-, junior- og ungdomsklubber, samt SFOer i skoledistriktet vest og midt/Faxe Kommune. Dette for at tilgodese en øget sammenhængskraft klubberne imellem og dermed også en yderligere kvalificering af det pædagogiske arbejde.

Planen kan i sin helhed læses her: http://hmdi.faxekommune.dk/sites/hmdi.faxekommune.dk/files/HMDI%20Fritidsklubtilbud.pdf

God læsning.

Med venlig hilsen

Per Løvhøj
Leder