Børnemiljøvurdering 2010-2012

Ifølge dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, i daglig tale en BMV, mindst hvert tredje år.

Børnemiljøvurderingen indeholder en kortlægning af det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø og er et redskab, der anvendes til at udvikle børnemiljøet i HMDI.

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, i det omfang det er muligt. Det betyder, at der skal tages hensyn til børnenes alder og deres modenhed. For at få en Børnemiljøvurdering, der kan anvendes fremadrettet og i et udviklingsperspektiv, er det vigtigt, at det er børnenes oplevelser af børnemiljøet, der er i fokus.

Når børnenes oplevelser er i fokus, bidrager børnemiljøvurderingen også til at skabe helhed, der forbinder den overordnede børnepolitik med børnenes oplevelse af dagligdagen.
Børnemiljøvurderingen indeholder fire faser:

1. Kortlægning af børnemiljøet
2. Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
3. En handlingsplan til forbedring af børnemiljøet
4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

BørneMiljøVurdering Troelstrupgård 2010 2012 (PDF-fil åbner i nyt vindue)