Antal børn og aldersgruppe

Det samlede antal børn på Troelstrupgård udgør pr. 1. oktober 2017 208 børn.
Troelstrupgård Antal børn
Børnehaven (3-6 år) 51
Fritidshjem (3. klasser) 61
Klubben (4. - 5. klasser) 96 fordelt med 57 4. klasser og 39 5. klasser